Privaatsuspoliitika

Tagasi

Privaatsuspoliitika

Järgnev on vaid standardne kokkulepe Privaatsuspoliitika suhtes. Oleme pühendunud oma veebisaidi külastajate privaatsuse kaitsmisele ja see poliitika näeb ette viisi, kuidas me sinu isiklikke andmeid käsitleme.

1. Milliseid andmeid me kogume?

Võime koguda, säilitada ja kasutada järgmist liiki isikuandmeid:
1. Andmed sinu külastuste ja selle veebilehe kasutamise kohta;
2. Andmed sinu ja meie vahel teostatud mis tahes tehingute kohta või seoses käesoleva veebilehega, sealhulgas teave, mis on seotud mis tahes meie kaupade või teenuste ostmisega sinu poolt;
3. Andmed, mida annad meile meie juures registreerumise eesmärgil ja/või tellides meie veebilehelt ja/või e-postile teateid.

2. Andmed veebilehe külastuste kohta

Võime koguda teavet sinu arvuti ja selle veebisaidi külastuste kohta, nagu IP-aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp, pöördumise algpunkt, külastuse kestus ja külastatud lehekülgede arv. Võime kasutada seda informatsiooni selle veebilehe haldamiseks, veebisaidi kasutatavuse parandamiseks ning turunduslikel eesmärkidel.
Paljud veebikasutajad on mures oma privaatsuse ja “küpsiste” kasutamise pärast internetis. Küpsised on väikesed failid, mida saab kasutada sinu poolt meile juba antud teabe salvestamiseks. Küpsiseid ei saa kasutada sinu või sinu arvutisüsteemi teabe “varastamiseks”. See veebileht kasutab küpsiseid sinu eelistuste mäletamiseks. Näiteks võib veebileht meeles pidada, millist lehte sa vaatasid, et teha sinu järgmine külastus mugavamaks (kuvades paremini vastava poe asukoha teavet). Kui sulle ei meeldi küpsised üldse, saad need välja lülitada oma veebibrauseri Interneti Suvanditest. Sellel oleks aga negatiivne mõju paljude veebisaitide – muuhulgas ka selle – kasutatavusele.

3. Oma isikuandmete kasutamine

Sellel veebilehel esitatud isikuandmeid kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas või asjakohastes veebilehe osades nimetatud eesmärkidel.
Lisaks mujal käesolevas privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud kasutusele võime kasutada sinu isikuandmeid:
1. Sinu sirvimiskogemuse täiustamiseks veebilehe isikupärastamisel;
2. Sulle e-posti teel või sarnase tehnoloogia abil teabe (va turunduskommunikatsiooni) saatmiseks, mis meie arvates võib sulle huvi pakkuda;
3. Sulle e-posti teel või sarnase tehnoloogia abil meie äriga seotud ja meie arvates sulle huvi pakkuda võiva turunduskommunikatsiooni saatmiseks.

4. Muu avalikustatav teave

Lisaks avalikustamisele, mis on mõistlikult vajalik mujal selles privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, võime me avalikustada teavet sinu kohta:
1. Sel määral, mil me oleme seaduse järgi kohustatud seda tegema;
2. Seoses kohtumenetluste või tulevaste kohtumenetlustega;
3. Et kehtestada, teostada või kaitsta meie seaduslikke õigusi (sh teabe edastamine kolmandatele isikutele pettuste ärahoidmise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil);
4. Meie müüdava mis tahes äri või vara müümiseks või ostmiseks selle ostjale või müüjale (või võimalikule ostjale või müüjale).
Käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatut välja arvates ei anna me sinu andmeid kolmandatele isikutele.

5. Rahvusvaheline andmeedastus

Et saaksime kasutada teavet vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale, võime kogutavat informatsiooni säilitada, töödelda ja üle anda mis tahes riigis, kus me tegutseme.

6. Sinu isiklike andmete turvalisus

Võtame kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud, et vältida kahju sinu isikuandmete väärkasutamise või muutmise tõttu. Muidugi on andmete edastamine üle interneti oma olemuselt ebakindel ja me ei saa garanteerida interneti kaudu edastatud andmete turvalisust.

7. Poliitika muudatused

Jätame endale õiguse muuta meie teabealast praktikat ja selle Privaatsusavalduse tingimusi ning kohaldada muutunud tavasid kõigile meil sinu kohta olevatele andmetele. Seda veebisaiti kasutades nõustud sa selle Privaatsusavalduse praeguse kasutamishetke tingimustega. Pärast parandatud Privaatsusavalduse lähetamist loetakse kõik tulevased selle veebisaidi kasutuskorrad sinu nõustumiseks tol hetkel kehtiva käesoleva parandatud Privaatsusavaldusega. Jätame endale õiguse muuta seda Privaatsusavaldust mis tahes ajal.